Guies i tutorials

Centenars de tutorials i guies pas a pas curosament escrits per el nostre equipo de suport.

Restaurar permisos predeterminats del directori web

En aquest manual, aprendrem a restablir els permisos d'usuari de qualsevol directori d'allotjament de manera recursiva a través de l 'SWPanel.

Però, abans de restablir els permisos de l'usuari, hem d'aprendre com funciona el sistema de permisos en els sistemes operatius GNU / Linux. T'ho mostrem a continuació:

Estructura de permisos

En els directoris de Linux, hi ha tres tipus de permisos. Aquests es poden activar o desactivar en cada arxiu / directori per a qualsevol dels tres tipus d'usuaris que esmentarem a continuació:

  • Propietari: designat com el propietari de l'arxiu / directori.
  • Grup: grup d'usuaris a què pertany el fitxer / directori.
  • Un altre: qualsevol altre usuari del sistema.

Important: Tingues en compte que en modificar un arxiu o directori, amb un usuari amb privilegis administratius, ja sigui a través de la consola o mitjançant FTP/SFTP, quan es modifica, hereta els permisos de l'usuari utilitzat. Si un usuari té permisos elevats i modifica l'arxiu o directori, un usuari amb privilegis més baixos no podrà accedir a ell.

Restablir permisos amb SWPanel

Accedeix al Dashboard d' SWPanel i selecciona Arbre de Serveis Actius, situat al menú lateral esquerre blau.

Aquí selecciona l'allotjament desitjat.

Per finalitzar, fes clic a restaurar permisos predeterminats.