Guies i tutorials

Centenars de tutorials i guies pas a pas curosament escrits per el nostre equipo de suport.

Certificats SSL

Què és un certificat SSL?

Les sigles SSL corresponen a Secure Socket Layer. És un protocol de seguretat que fa que les dades que es transmeten entre un servidor i un usuari web, en retroalimentació, viatgin de manera segura, xifrades i encriptades.

S'utilitza un sistema de claus i algorismes matemàtics que només poden ser identificats entre l'usuari que navega i el servidor, per la qual cosa ningú més no pot llegir-ne el contingut.

Per poder utilitzar un certificat SSL a la vostra pàgina web, és de vital importància que el servidor d'Internet suporti SSL.

Quan un visitant accedeix a una pàgina protegida per SSL a la teva web, la barra del navegador mostra una icona de cadenat i el prefix https:// a l'adreça URL.

Amb un certificat SSL, el client sap que el lloc és autèntic, real i fiable per ingressar les vostres dades personals.

Tipus de certificats registrals

Depenent de l'ús que es doni a cada certificat podem trobar-ne diferents tipologies. Segons les comprovacions de les dades que es realitzen, es divideixen en quatre classes:

Certificats de Classe 1: Correspon als més simples. Efectuen poques verificacions de les dades, només el nom i l'adreça de correu del titular.

Certificats de classe 2: En aquest cas, es comprova a més el DNI o permís de conduir, el número de la Seguretat Social i la data de naixement.

Certificats de tipus 3: En aquesta categoria, s'hi afegeixen comprovacions de crèdit de la persona o empresa mitjançant Equifax o Duns&Bradstreet.

Certificats de classe 4: En aquest cas, es fan totes les comprovacions anteriors més la verificació del càrrec o posició d'una persona dins de l'organització.

Depenent de la finalitat dels certificats, aquests es poden dividir en:

Certificats SSL per a client: S'usa per poder identificar i autentificar aquells clients que entrin al lloc web mitjançant el protocol Secure Socket Layer. Normalment s'expedeixen una persona física, sigui un particular o una empresa.

Certificats SSL per a servidor: En aquest cas, s'usa per identificar un servidor davant un client, mitjançant el mateix protocol Secure Socket Layer, que expedeixen generalment a nom de l'empresa propietària del servidor segur o del servei.

Certificats S/MIME: Usats per a serveis de correu electrònic, signat i xifrat.

Certificats per a la signatura de codi: Usats per identificar l'autor d'un fitxer o fitxer.

Certificats per a AC: Identifica i verifica les pròpies autoritats certificades usant un programari determinat.

Quins tipus de certificats té SWHosting a la cartera?

Disposem de diferents tipologies de certificats totalment de confiança. Comencem amb els certificats de confiança bàsica:

Comodo Essential: Assegura i certifica 1 domini, és de disponibilitat immediata amb un xifrat de 256 bits. L'assegurança de cobertura és de 10.000$

Comodo Positive: Assegura i certifica 1 domini, és de disponibilitat immediata amb un xifrat de 256 bits.

RapidSSL: Assegura i certifica 1 domini, és de disponibilitat immediata amb un xifratge de 256 bits. L'assegurança de cobertura és de 10.000$.

RapidSSL Wildcard: Certifica un domini i assegura subdominis il·limitats, és de disponibilitat immediata amb un xifrat de 256 bits. L'assegurança de cobertura és de 5.000$.

Comodo Essential Wildcard Certifica un domini i assegura subdominis il·limitats, és de disponibilitat immediata amb un xifrat de 256 bits. L'assegurança de cobertura és de 10.000$.

Comodo Positive Wildcard Certifica un domini i assegura subdominis il·limitats, és de disponibilitat immediata amb un xifrat de 256 bits. L'assegurança de cobertura és de 50.000$.

Ara, descriurem els certificats de confiança avançada ideals per a pàgines professionals i ecommerce.

TrueBusinessID: Certifica l'organització i el domini, assegura un domini, disponibilitat de 1 a 10 dies laborables amb un xifratge de 256 bits. L'assegurança de cobertura és de 1.250.000$.

TrueBusinessID Wildcard: Certifica l'organització i el domini, té subdominis il·limitats assegurats, disponibilitat d'1 a 10 dies laborables amb un xifratge de 256 bits. L'assegurança de cobertura és de 1.250.000$.

TrueBusinessID amb EV: identifica i obté detalls de l'organització, l'adreça física, la persona autoritzada de contacte i la propietat del domini. Assegura 1 domini, disponibilitat de 3 a 15 dies laborables amb un xifratge de 256 bits. L'assegurança de cobertura és de 1.500.000$.

Els certificats TrueBusinessID permeten incorporar dominis addicionals o UC/SAN. Un únic certificat per a una empresa, que serà vàlid per a un domini principal i per a un màxim de 24 dominis addicionals.

TrueBusiness ID + Pack 4 UC/SAN: ​​Identifica i certifica l'organització, el domini i la seva propietat, assegura 1 domini i 4 alternatius (ampliable a 25 dominis). Disponibilitat de 1 a 10 dies laborables amb un xifratge de 256 bits. L'assegurança de cobertura és de 1.250.000$.

TrueBusinessID amb EV+ Pack 4 UC/SAN: ​​Identifica, certifica i obté detalls de l'organització, l'adreça física, la persona autoritzada de contacte, el domini i la seva propietat. Assegura 1 domini i 4 alternatius (ampliable a 25 dominis). Disponibilitat de 3 a 15 dies laborables amb un xifratge de 256 bits. L'assegurança de cobertura és de 1.500.000$.

Com contractar un certificat a través de SWPanel?

Per contractar qualsevol dels nostres certificats disponibles en cartera hauràs de situar-te al teu SWPanel i seleccionar, al menú lateral esquerre blau dins de l'apartat "Dominis i Certificats", el submenú "Cartera de Certificats SSL".

enter image description here

Dins aquesta secció, podràs gestionar els teus certificats ja comprats. Per això disposes de diferents opcions: Obrir el post-it de notes, descarregar el RSA Private Key, renovar Certificat, iniciar la validació per Token DNS i instal·lar el certificat directament al servei seleccionat.

Des de l'apartat de Certificats SSL, també tindràs l'opció de crear un nou certificat SSL fent un clic sobre el botó blau situat a la cantonada dreta superior "Crear SSL" o, en cas de no tenir cap certificat, a la part inferior en verd .

enter image description here

Un cop seleccionada la pestanya, creació d'un nou certificat, hauràs de seleccionar el Certificat que més us convingui segons les teves necessitats.

enter image description here

Has d'indicar l'URL a securitzar i, a continuació, es visualitzarà un formulari on hauràs d'escollir el mètode de validació i emplenar tots els camps.

enter image description here

enter image description here

enter image description here

enter image description here

Un cop omplert tot el formulari podràs accedir al següent pas. Recorda que has de tenir creat un compte de l'email de validació amb anterioritat i, a més, has de tenir accés a aquesta bústia de correu per poder validar la sol·licitud del teu certificat. Igualment, has d'assegurar-te que tens accés al compte de correu que indiquis a dades del propietari ja que serà en aquest darrer on finalment rebràs el teu certificat.

Per acabar, has de verificar les dades i validar la contractació del teu nou certificat.

enter image description here

Operativa a l'hora de comprar el teu Certificat SSL

Un cop hagis emplenat totes les dades del formulari que el SWPanel et mostra, rebràs un email de validació al compte de correu admin@elseudomini.com. Si no hi ha cap compte creat com a "admin", hauràs de crear-lo. Posteriorment, quan ja hagis validat aquest correu, rebràs un altre correu amb el certificat adjunt a l'adreça de correu electrònic que figura com a propietari del certificat. A continuació, si el teu servidor compta amb llicència d'ús de SWPanel, podràs instal·lar-lo al teu servidor a través de les eines disponibles en la gestió de certificats, les quals us expliquem a continuació.

Accions sobre Certificats

enter image description here

Obrir Post-It de notes S'obre un document per escriure notes sobre el Certificat en qüestió.

Descarregar RSA Private Key A criptografia, RSA és un sistema que s'encarrega d'encriptar el contingut de la teva web. Aquest conté una clau pública que es fa servir per xifrar el missatge i, un cop enviat, la clau privada (RSA Private Key) és la que s'encarrega de desxifrar-lo des del servidor. Aquesta opció se sol utilitzar per a migracions de serveis on s'ha de traslladar aquesta clau privada al nou servidor.

Renovar Amb aquesta opció podràs renovar el vostre certificat automàticament.

Validació per Token DNS La validació per Token DNS és simplement una forma de validació per DNS en sol·licitar un certificat.

Instal·lar Certificat sobre el Servei Per poder instal·lar automàticament el certificat al teu servei, hauràs de tenir un servidor amb SWPanel i, a més, aquest ha d'estar actualitzat. En cas de no tenir el teu servidor actualitzat pots sol·licitar la seva actualització al nostre departament tècnic, que podran instal·lar el teu certificat al servei que vulguis, sempre que el teu servidor disposi de suport de nivell 2 contractat.

Altres manuals relacionats amb els certificats SSL que poden ser del vostre interès:

Com instal·lar un certificat SSL adquirit mitjançant SWPanel

Com instal·lar certificat SSL de tercers mitjançant SWPanel