Guies i tutorials

Centenars de tutorials i guies pas a pas curosament escrits per el nostre equipo de suport.

Com crear una base de dades MySQL o MariaDB

Una base de dades és un conjunt de dades pertanyents a un mateix context i emmagatzemades sistemàticament per al seu ús posterior.

Qualsevol lloc web que contingui dades i que puguin ser consultades mitjançant una eina de cerca de la pròpia web o que admeti introduir dades a través d'un formulari de text, necessita una base de dades per desar, ordenar i indexar aquesta informació.

Tots els gestors de contingut o CMS (Content Management System), com ara WordPress, Prestashop, Magento, Joomla,... utilitzen una base de dades per guardar i ordenar totes les dades contingudes a la web, així com les seves credencials d'accés, temes, plugins...

Per aquest motiu tots els serveis d'hostalatge d' SW Hosting, ja sigui en un servidor compartit o en un servidor propi del tipus Cloud, compten amb la possibilitat de crear bases de dades per a les pàgines web.

Encara que hi ha diferents tipus de bases de dades segons la seva arquitectura, llenguatge de programació, ús específic, sistema operatiu sobre el que instal·len, etc,... les més comunes per a la seva utilització a llocs web són MySQL i Maria DB. En aquest manual explicarem com crear una base de dades per a serveis d'allotjament basats en Linux o Windows i que comptin amb la possibilitat de creació de base de dades MySQL/MariaDB.

Per crear una base de dades per al teu lloc web des de l'SWPanel hauràs de crear, en primer lloc, un servei de Hosting PHP o un Domini Linux / Windows en Cloud. La creació d'aquests dos tipus de serveis d'allotjament per la teva web s'expliquen en els manuals específics "Crear servei de Hosting"

1. Un cop hagis creat l'hostalatge per al teu lloc web hauràs d'indicar el servei sobre el qual vols crear la teva base de dades. Per això pots utilitzar la finestra de cerca ubicada a la part superior de l 'SWPanel. Un cop localitzat, prem sobre el seu nom per accedir al seu Dashboard.

enter image description here

2. Quan et trobis ja situat al Dashboard del servei, fes clic al menú lateral esquerre l'opció Gestió Bases de Dades:

enter image description here

A continuació prem el botó Crear BBDD o Crea la teva primera BDD de MariaDB:

enter image description here

En compliment de la normativa ISO 27001 sobre seguretat de la informació, la contrasenya només serà visible en el moment de la seva creació. Posteriorment, la contrasenya no serà visible i només podrà ser modificada.

4. A la següent finestra hauràs d'indicar les dades següents:

 • El nom de la base de dades.
 • El servidor de la base de dades.
 • El nom del nou usuari de la base de dades que cal crear.
 • La IP des del host ( Aquí pots especificar la IP que pot establir connexió a la base de dades, si ho deixem en blanc per defecte ens assignarà "%" donant accés a qualsevol IP perquè pugui connectar-se a la base de dades)
 • La contrasenya daccés per a la base de dades.

Les dues opcions configurables referents als permisos de l'usuari sobre la base de dades són les següents:

 • Usuari amb accés només de lectura a la Base de Dades -> L'usuari només podrà llegir el contingut, però no modificar, eliminar o crear dades o taules.

 • Usuari amb control sobre la base de dades -> L'usuari podrà llegir, modificar, eliminar o crear dades o taules.

Per finalitzar la creació de la base de dades i l'assignació de l'usuari amb els permisos corresponents, fes clic sobre el botó Crear MariaDB.

enter image description here

Un cop hagis creat la base de dades, tindràs a la teva disposició diferents opcions:

 • Modificar BDD MariaDB
 • Obrir PhpMyAdmin
 • Obrir Post it de notes
 • Esborrar BDD MariaDB