Guies i tutorials

Centenars de tutorials i guies pas a pas curosament escrits per el nostre equipo de suport.

Com modificar el directori destinació d'un compte FTP

El directori arrel d'un compte FTP és la carpeta que es troba més amunt a la jerarquia de directoris. Podràs veure, de la carpeta seleccionada, el contingut i el contingut dels directoris fills.

Per modificar el directori arrel d'un compte FTP hauràs d'accedir al dashboard del teu Servei de Hosting. Posteriorment, hauràs d'accedir a Gestions sobre el serveiGestió de FTP:

enter image description here

Hauràs de localitzar el teu compte de FTP. Posteriorment, fer clic al menú [...] → modificar compte FTP.

enter image description here

En aquesta finestra nova i des de l'apartat Selecciona el directori, marca el nou directori arrel per al teu compte FTP.

enter image description here

Tingues en compte que el compte FTP no podrà accedir a cap directori que estigui per sobre del directori arrel.

Si el compte FTP està assignat o vinculat a WordPress, no podràs modificar-ne el directori arrel.

Per crear un compte FTP consulta el manual Com crear un compte FTP