Guies i tutorials

Centenars de tutorials i guies pas a pas curosament escrits per el nostre equipo de suport.

Conversar amb suport amb Ajuda immediata

1. Què és l'Ajuda Immediata

La Ajuda Immediata és un servei d'Intel·ligència Artificial o Bot de suport que et podrà ajudar, en el mateix instant, sobre els dubtes que tinguis referents a l'ús de l'SWPanel, les accions que pots fer i el seu funcionament. També pot detectar i informar-te sobre possibles incidències en el funcionament del teu Servei de Hosting, Web o Servidor Cloud.

Aquest és un sistema de suport automatitzat que, a mesura que li vas formulant consultes de forma guiada, aporta com a resposta possibles solucions. D'aquesta manera, i de manera conjunta, podràs detectar problemes de funcionament del teu Servei i rebràs indicacions sobre com resoldre'ls.

2. Com utilitzar l'Ajuda Immediata

Des del dashboard del teu compte de client de l'SWPanel, accedeix a l'Ajuda Immediata a través del menú lateral blau:

enter image description here

Des d'aquesta nova finestra, hauràs d'exposar a l'Ajuda Immediata la consulta o incidència que vols tractar. Així mateix, aniràs rebent indicacions o possibles solucions sobre com tractar el dubte exposat.

A mesura que vagis aportant més informació sobre el problema o consulta, el sistema d'Ajuda Immediata et proporcionarà respostes més precises i nosaltres, des de suport, podrem brindar-vos un millor servei.

3. Com escalar una consulta a un mur de suport

En cas que el sistema d'ajuda immediata necessiti més informació per poder tractar la consulta, et permetrà escriure-la de forma manual i, seguidament, l'escalarà al departament de Suport a través d'un Mur de Suport convencional.

En el cas d'escalar una consulta des de l'Ajuda Immediata a un Mur de Suport, cal que la consulta sigui referent al servei indicat anteriorment.

enter image description here

El sistema d'ajuda immediata et permetrà adreçar un missatge al nostre Departament de Suport en cas que necessiti informació addicional per atendre la teva consulta

Un cop oberta la consulta a través del Mur de suport, podràs consultar-ne l'estat des de la icona del teu Compte de Client → Centre de suportConverses amb suport:

enter image description here