Guies i tutorials

Centenars de tutorials i guies pas a pas curosament escrits per el nostre equipo de suport.

Dominis

Què és un domini?

Començant pel concepte bàsic de domini, podríem dir que un domini és la denominació que identifica un lloc a la xarxa i que indica la seva pertinença a una categoria determinada. En resum, un domini és bàsicament el nom exclusiu que es fa servir per posicionar un lloc web, com ara "www.swhosting.com".

Fins aquí podria semblar senzill, però darrere aquesta nomenclatura podem detallar una mica més sobre el significat real d'un domini. Tots sabem que un domini és el nom d'una web que escrivim al nostre navegador per poder visualitzar-ne el contingut, però realment als servidors les webs NO es guarden directament amb el nom del domini, sinó que els navegadors web, en realitat accedeixen a cada lloc web utilitzant l'adreça IP (Internet Protocol), com per exemple 105.25.46.22, que identifica el servidor on està localitzada la web, és a dir, el nom del domini és en realitat una forma de facilitar la cerca i visualització del contingut web dissenyat per a l'usuari duna forma més simplificada i humana.

En conclusió podem destacar que gràcies al domini d'un lloc web, és molt més fàcil de recordar que una seqüència de números, com és el cas de les adreces IP. Alhora, avui dia s'utilitza el mateix servidor per allotjar diferents webs, en el cas de no existir els dominis només hi podria haver una web per cada adreça IP/server. A més de tot això, gràcies a la nomenclatura per dominis, es fa molt més flexible el moviment del contingut web entre servidors, pel fet que la IP pot canviar, però el domini continuarà sent el mateix.

cta:domains_register

Funcionament

En visualitzar el contingut web d'un domini ens hem de centrar en el sistema que utilitza la nostra màquina per "traduir" o transcriure el nom del domini que estàs visualitzant en una IP, que és el llenguatge que els servidors entenen perquè així el teu navegador web es comuniqui amb el servidor corresponent de manera efectiva. Aquest sistema de "traducció" s'anomena DNS o Domain Name System (sistema de noms de dominis).

Diferents tipus de dominis

No tots els dominis d'Internet segueixen la mateixa fórmula. En general, quan es parla de dominis ens referim als dos tipus principals que hi ha als dominis de nivell superior o TLD. És un domini que es troba al nivell superior del sistema de dominis d'Internet. Els més comuns inclouen .com, .org, .net i .edu.

· ccTLD: Dominis de nivell superior de codi de país També anomenats geolocalitzats o territorials, utilitzen només dues lletres com a extensió del domini i es basen en codis internacionals de països, com per exemple .es per a Espanya, .jp per al Japó, .mx per a Mèxic i .co per a Colòmbia. Se solen usar per a empreses que estan creant llocs dedicats per a regions específiques.

· gTLD: Domini de nivell superior genèric Són bàsicament un TLD que no depenen d'un codi de país. Antigament, estaven destinats a un cas d'ús específic com ara .edu, el qual està dirigit a institucions educatives. Actualment, la majoria es poden fer servir sense restriccions. Aquests dominis utilitzen tres lletres com a mínim en la seva extensió com es pot veure en els exemples següents: .mil (militar), .gov (govern), .org (organitzacions sense ànim de lucre) i .net entre d'altres.

Tanmateix, també trobem altres tipus de dominis:

· Dominis de segon nivell Són dominis que es troben directament sota un domini de nivell superior. Per exemple, les empreses britàniques utilitzen .co .uk en lloc de .com ocasionalment. Altres exemples serien .gov .uk, que es fan servir per a institucions governamentals i .ac .uk, per a institucions acadèmiques i universitats.

· Subdominis Aquests són útils perquè no requereixen que els administradors web adquireixin un domini web addicional per crear divisions dins del seu lloc. En canvi, poden crear un subdomini que apunti a un directori específic al servidor. Se solen fer servir per gestionar diverses àrees d'un mateix domini com ara www. per adreçar-te a la pàgina web del domini o webmail. per gestionar el correu del domini via web.

Vida d'un domini

enter image description here

Efectivament, els dominis tenen un cicle de vida i, segons si s'han registrat, si han caducat, etc., van passant per diferents estats. A continuació, desglossarem els més habituals, per evitar així situacions de confusió:

· Disponible o Lliure El domini no està actualment registrat per cap persona física o corporació, amb la qual cosa el pots registrar perquè aquest sigui de la teva propietat.

· Registrat o Ocupat El domini ja està registrat. En aquest estat només el podràs transferir si és de la teva propietat. En cas contrari, no podràs fer cap acció.

· Actiu Un cop el domini està registrat ja pots fer-lo servir i vincular-lo, si ho desitges, a un pla de hosting.

· Expired El domini no ha estat renovat a temps i ha caducat. En aquest punt, en primer lloc, el domini deixa de funcionar i també passa per diferents estats:

· Període de Gràcia ( Renew Grace Period ) Si no s'ha renovat mentre estava actiu, en aquest període de temps (aproximadament entre 0 i 45 dies) el domini deixa de funcionar, però pots recuperar-lo pel preu de renovació del domini + 20€+ IVA.

· Redemption Grace Period Si no s'ha renovat mentre estava actiu o en període de gràcia, encara pots recuperar el domini, encara que el preu serà molt més gran en existir una penalització. En aquest estat sol estar uns 30 dies.

· Període d'Eliminació (Pending Delete) En aquest estat el domini ja no es pot renovar i, senzillament, cal esperar (uns 5 dies) que torni a estar novament disponible.

És important saber que totes les extensions de domini, NO estan subjectes als mateixos dies de durada als diferents estats.

Regulació dels noms de domini

Són 2 organitzacions les que principalment es reparteixen la gestió de tots els dominis d'Internet, adreces IP, servidors DNS, etc.

· ICANN (www.icann.org)

· IANA (www.iana.org)

Aquests dos organismes internacionals són els que acrediten altres empreses o organismes a ser registradors acreditats per registrar dominis. La ICANN, és la corporació d'internet per a l'assignació de noms i números, és una organització sense ànim de lucre creada el 18 de setembre de 1998 amb l'objectiu d'encarregar-se de certs números de tasques dutes a terme amb anterioritat a aquesta data per una altra organització, la IANA.

En el cas dels dominis ccTLD per a països, IANA/ICANN, deleguen la seva gestió en organitzacions sense ànim de lucre de cada país o territori i són aquestes les que decideixen els que poden ser “agents registradors” d'aquests dominis.

A Espanya, per exemple, l'encarregada de gestionar els seus dominis i acreditar els agents registradors és dominio.es, integrada a l'Entitat Pública Empresarial Red.es i que depèn del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme d´Espanya.

· Vull saber si un domini està disponible

Tan sols has d'anotar-ho al nostre cercador de dominis i, al moment, se t'indicarà si el domini que vols està lliure o no.

https://www.swhosting.com

· Vull saber el propietari del domini

Després de la posada en marxa del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), el qual va entrar en vigor el maig de 2018, les dades personals dels contactes d'un domini ja no es mostren públicament. Els propietaris responsables dels dominis poden realitzar la desactivació de l'ocultació del Whois i llavors es tornarien a revelar totes les dades dels contactes associats al domini: es faria pública la informació que estava oculta.

Caducitat del domini

Pots utilitzar el Whois per conèixer quan vencerà un domini. Quan hi accedeixis i indiquis el domini, ho podràs comprovar al quadrant "Dates importants" amb nom de Registar Expiration Date.

Accions sobre el domini

Quan el domini ja es troba a SW Hosting, tens a la teva disposició diferents eines en referència al domini, com ara ocultació del whois, el bloqueig... Per poder gestionar el domini ho has de fer directament des de la teva cartera de dominis.

Aquí trobaràs tots els dominis que tinguis registrats a SW Hosting. Desglossarem cadascuna de les opcions que et mostra el SWPanel per a cadascun dels dominis:

enter image description here

Accions Directes

· Obrir Post-It de notes Podràs anotar qualsevol comentari sobre el domini seleccionat. Aquestes notes funcionen internament, de manera que no es mostren a Internet.

· Desactivar/Activar Autorenovació Aquesta opció t'atorga la possibilitat d'activar o desactivar la renovació del teu domini perquè, d'aquesta manera, no t'hagis de preocupar de renovar-lo.

WHOIS del Domini

· Mostra Dades del Whois Mitjançant aquest botó, pots sol·licitar que les dades del Whois siguin públiques, és a dir, quines dades com el contacte administratiu o propietari es mostrin públicament. Per defecte, el Whois es troba amagat.

· Veure Whois Detallat Aquesta opció, et mostrarà les dades que actualment consten al Whois del teu domini.

Contactes i Hosts

· Dades Propietari Podràs visualitzar les dades del propietari que actualment consten al domini. Si vols fer alguna modificació, hauràs d'assignar-ne un de nou, mitjançant la gestió de contactes.

· Dades Contacte Administratiu Podràs visualitzar les dades de contacte administratiu que actualment consten al domini. Si vols fer alguna modificació, únicament hauràs d'assignar-ne un de nou, mitjançant la gestió de contactes.

· Dades Contacte Tècnic Podràs visualitzar les dades de contacte tècnic que actualment consten al domini. Si vols fer algun canvi, únicament hauràs d'assignar-ne un de nou, mitjançant la gestió de contactes.

Consulta aquest manual per saber els detalls dels canvis de contactes de dominis.

· Dades de DNS En aquest apartat, tindràs l'opció d'assignar les DNS que vols que constin al domini.

Serveis associats

· Crear un servei a aquest Domini Amb aquesta opció, podràs crear un servei de Hosting directament associat a un domini.

· Gestionar servei assignat Aquí podràs gestionar qualsevol servei de hosting assignat al teu domini.

Authcode

· Demanar Authcode Aquí podràs sol·licitar el codi necessari per poder transferir el teu domini. Informar-te que l'Authcode té una validesa de 15 dies, passat aquest temps, hauràs de tornar-ho a sol·licitar. Els dominis amb extensió .es no requereixen Authcode per ser transferits.

Gestió de bloqueig

· Bloquejar Domini Aquesta opció és una mesura de seguretat perquè el teu domini no pugui ser transferit. Per a més informació, consulta el següent manual

Altres manuals d'interès:

Com registrar un domini des del SWPanel

Com registrar un domini des de la web

Com transferir un domini des de la web

cta:domains_register