Guies i tutorials

Centenars de tutorials i guies pas a pas curosament escrits per el nostre equipo de suport.

Com revisar el registre d'esdeveniments (logs) de la teva pàgina web

Per revisar el registre d'esdeveniments de la teva pàgina web, pots seguir els següents passos:

1- Accedeix a SWPanel i dirigeix-te al Dashboard del servei corresponent, usant el cercador situat en la part superior. enter image description here

2- Un cop situat en el Dashboard del teu servei, dirigeix-te al Gestor de LOGs fent ús de la icona de LOGs. enter image description here

Després, visualitzaràs quatre tipus de fitxers diferents: Apache Access, Apache Error, Nginx Access i Nginx Error:

  • apache_access_XXXXXXXX.log - El servidor emmagatzema la informació sobre totes les peticions que processa, la ubicació del fitxer de registre i el contingut que s'apunta en el registre d'accés

  • apache_error_XXXXXXXX.log- El registre d'errors d'Apache és on es registra la informació sobre qualsevol error o anomalia que trobi. Molts dels "errors" dels registres d'Apache solen ser menors, com un visitant que sol·licita un arxiu que no existeix. Apache també fa servir els registres d'errors per a registrar avisos que puguin indicar un problema potencial amb un esdeveniment o configuració en particular.

  • nginx_access_XXXXXXXX.log - En aquest fitxer veuràs les peticions que ha realitzat el servei Nginx contra el teu servei web. (caché)

  • nginx_error_XXXXXXXX.log - El servidor enmagatzema la informació sobre totes les peticions del servei de Nginx amb error, contra el teu servei web en aquest registre d'error.

cta:hosting

La forma de visualitzar qualsevol dels 4 tipus de logs que acabem de comentar, és el mateix que es mostra en el següent exemple.

3- Seleccionar el menú desplegable [...] i seleccionar "Descarregar" o "Veure Log des de l 'SWPanel". Si el fitxer de log és massa gran, l'opció "Veure Log des de l 'SWPanel" no estarà disponible. enter image description here

4- Si l'obres mitjançant SWPanel, l'aspecte serà similar a aquest. enter image description here

5- En l'opció "Dades a visualitzar", pots escollir entre les següents opcions, per a filtrar i cercar únicament el codi específic.

enter image description here

  • Totes les línies de Log: --> Opció per defecte.

  • Només línies Resultat Ok - (Status 200) --> Filtra només les línies que continguin status 200, la sol·licitud ha tingut èxit

  • Només línies Resultat Redirect - (Status 300) --> Filtra només les línies que continguin status 300, equivalent a redireccions.

  • Només línies Resultat Client Error - (Status 400) --> Filtra només les línies que continguin status 400, equivalent a errors del client.

  • Només línies Resultat Server Error - (Status 500) --> Filtra només les línies que continguin status 500, equivalent a errors de servidor.

6- També, pots escollir el nombre màxim de línies a visualitzar, per defecte són 5000, encara que ho pots modificar. Només has d'escriure en el requadre el nombre de línies que vulguis i prémer el botó "Enter". enter image description here

Si tens qualsevol pregunta al respecte, no dubtis en fer servir el nostre mur de suport.

cta:cloud_app_swpanel_smart_d5