Guies i tutorials

Centenars de tutorials i guies pas a pas curosament escrits per el nostre equipo de suport.

Facturació

Per realitzar aquesta acció has de situar-te sobre la primera icona amb la teva imatge i, al menú emergent, seleccionar l'opció de Factures.

enter image description here

En aquesta secció se'ns presenten quatre pestanyes que et desglossarem:

Pestanya Factures:

Aquí t'apareixeran totes les factures emeses per SW Hosting. Visualitzaràs el nº de factura, la data, la descripció i l'import de la mateixa. També, des del menú [ ··· ] situat a la part dreta de la factura, tindràs l'opció de descarregar-la en format PDF o enviar-la per correu electrònic.

enter image description here

Pestanya Gestió de Saldo:

En aquesta secció podràs visualitzar els moviments de saldo associats al teu compte.

enter image description here

Des d'aquí també podràs afegir saldo al teu compte mitjançant targeta de crèdit, PayPal, Stripe o transferència bancària, sempre amb un import mínim de 5 €.

Recorda que la càrrega de crèdits utilitzant PayPal o Stripe té una comissió aplicada per la plataforma. El crèdit que s'afegirà al teu SWPanel serà el resultant de la càrrega sol·licitada menys l'import de la comissió cobrada per PayPal o Stripe.

enter image description here

Pestanya Gestió de Targetes de Crèdit

En aquesta secció es mostraran totes les targetes de crèdit que tinguis introduïdes en el teu SWPanel.

enter image description here

Aquí també podràs afegir noves targetes de crèdit mitjançant el botó blau que apareix a la teva dreta.

enter image description here

Així com suprimir una targeta si ja no vols que es mostri més en el panell, desplegant el menú [···] situat a la part dreta de la targeta -> Esborrar aquesta targeta de crèdit -> Confirmar la seva eliminació

Les targetes que estan caducades s'eliminen de forma automàtica amb previ avís dels nostres sistemes mitjançant un correu electrònic.

Pestanya Model 347

Aquí podràs consultar totes les factures de l'any per al model 347, que és la declaració anual informativa de les operacions amb terceres persones que s'han realitzat al llarg de l'exercici fiscal. Observaràs que s'indica clarament el nº de factura, data, descripció i import, a més de realitzar un sumatori trimestral.

enter image description here