Guies i tutorials

Centenars de tutorials i guies pas a pas curosament escrits per el nostre equipo de suport.

Gestió de Permisos

En un sistema de fitxers, als fitxers i directoris se'ls assignen permisos per tal de delimitar qui pot llegir (Read) el seu contingut, escriure (Write) en ells executar-lo (eXecution).

SWPanel, et permet modificar de forma senzilla la configuració de permisos del vostre espai web. De manera habitual, sol ser necessària la seva modificació per al funcionament normal d'alguns gestors de contingut (CMS). Per exemple, Wordpress requereix permisos d'escriptura per poder allotjar el nou contingut que es vagi generant.

Així mateix, per motius de seguretat, és important mantenir una configuració correcta de permisos per evitar que un tercer, amb intencions malicioses, tingui la possibilitat de realitzar modificacions o d'accedir a informació no desitjada.

Com gestionar permisos?

  1. A SWPanel, accedeix al Dashboard del servei del qual requereixs modificar els permisos, selecciona l'apartat Gestions sobre el servei -> Gestió de Permisos (menú esquerre):

    enter image description here

💡Utilitza el cercador de la part superior per a localitzar de manera ràpida el teu servei.

enter image description here

  1. A continuació prem la fletxa per a desplegar el teu directori web:

enter image description here

cta:cloud_app_swpanel_smart_d5

💡 Tens a la teva disposició un botó que et permet restaurar els permisos als valors originals.

La icona de cada directori indica l'actual configuració de permisos:

Read Only: Accés de només lectura. Read Write: Accés de lectura i escriptura.

Fent clic sobre la icona del directori, els permisos es modifiquen de forma recursiva. És a dir, es modificaran els permisos de tot el contingut del directori, inclosos subdirectoris:

enter image description here

Cada vegada que feu clic sobre el directori, la vostra configuració de permisos alternarà entre RO (Només lectura) i RW (Lectura i escriptura).

Els canvis faran efecte de forma immediata.

Les modificacions de permisos s'aplicaran als fitxers que actualment existeixen. Això no implica que s'apliqui sobre els fitxers que posteriorment siguin creats.

cta:cloud_app_swpanel_smart_d5