Guies i tutorials

Centenars de tutorials i guies pas a pas curosament escrits per el nostre equipo de suport.

Llistats

Els Llistats recopilen en un punt únic tots els comptes de correu electrònic (inclosos àlies i llistes de distribució), comptes FTP i comptes de base de dades que hi ha actualment actives a cada servei. Des d'aquí podrem consultar-les i gestionar-les.

💡 Per tal de simplificar la consulta de l'històric, a cada secció disposem d'un camp de cerca on pots filtrar per contingut, així com la possibilitat d'ordenar els resultats fent clic sobre qualsevol de les columnes.

Llistat sobre Correu Electrònic

Des de SWPanel, accedeix a Llistats (menú esquerre) i selecciona Llistat sobre Correu Electrònic:

enter image description here

Aquesta secció es divideix en tres pestanyes en funció del llistat a què vulguem accedir:

  • Comptes de Correu: D'una ullada podrem consultar a quin servei pertany, la mida i l'ocupació actual.

enter image description here

  • Àlies de correu: Indica el servei a què està associada la llista de distribució, la seva adreça, descripció i el compte de l'administrador.

enter image description here

Mitjançant el menú Gestionar (situat a la dreta) podrem realitzar modificacions sobre qualsevol dels elements anteriorment indicats, així com esborrar-los.

Llistat de Comptes FTP

Des de SWPanel, accedeix a Llistats (menú esquerre) i selecciona Llistat sobre Comptes FTP:

enter image description here

Apareixen tots els comptes FTP actualment actius, mostrant el login, descripció, servei al qual es troben associats, directori arrel assignat i el percentatge de trànsit consumit.

Mitjançant el menú Gestionar (situat a la dreta) podrem realitzar modificacions sobre qualsevol dels elements anteriorment indicats, així com esborrar-los.

Llistat de Bases de Dades

Des d'SWPanel, accedeix a Llistats (menú esquerre) i selecciona Llistat de Bases de Dades:

enter image description here

Aquesta secció es divideix en dues pestanyes:

  • Usuaris BBDD: Llistat d'usuaris de bases de dades actualment actius. Mostra el nom d'usuari, el servei i el servidor associat.

enter image description here

  • MariaDB: Bases de dades MariaDB actives. Apareix el nom de la base de dades, servei associat, IP del servidor i usuari amb accés, cadascun amb els permisos corresponents.

enter image description here

Mitjançant el menú Gestionar (situat a la dreta) podrem realitzar modificacions sobre qualsevol dels elements anteriorment indicats, així com esborrar-los.